Verdens mindste teater

 Verdens Mindste Teater kommer med forestillingen

"Kvinder forstyrrer den offentlige orden"

http://www.albrectsen.dk/pavilloner.asp