Johan Borups Højskole
Back to All Events

Morgenmøde om Europa's flygtningekrise

De syriske flygtninges trek igennem Europa

morgenmøde med Peter Bouckaert, Human Rights Watch emergency director onsdag den 16. september på Borups Højskole. (for english scroll down)

Næsten alle syrere jeg har interviewet, har oplevet døden på nærmeste hold på deres rejse, ofte  pga. synkende både. Nu er de kommet til Ungarn og oplever igen at deres rejse er umuliggjort, og tusinder er tvunget til at sove på gaderne uden nogen som helst hjælp fra de ungarske myndigheder 


Sådan skriver Peter Bouckaert om de syriske flygtninges rejse til og igennem Europa.

Du kan høre meget mere onsdag den 16. september, hvor Humanity in Action
Danmark (HIA DK) og Borups Højskole inviterer til morgenmøde om
flygtningekrisen i Europa. Til at lede mødet har HIA DK inviteret vært på DR
P1s Orientering, Steen Nørskov (TBC).

Sprog: Engelsk

Tid og sted: Onsdag den 16. september 09.00-10.30 i Den store sal på Borups
Højskole, Frederiksholms Kanal 24. 1220 København K..

Tilmelding: sker via facebook:
https://www.facebook.com/events/733372333457609/ eller til HIA DKs
sekretariatsleder Magnus Harrison:
m.harrison@humanityinaction.org<mailto:m.harrison@humanityinaction.org>

Om Peter Bouckaert:

Peter Bouckaert er ekspert i humanitære kriser, og i sit job som emergency
director i Human Rights Watch dokumenterer han menneskerettighedskrænkelser
og arbejder for at beskytte civile fanget i krigszoner. Han er i Danmark i
to dage efter at have været i Ungarn, hvor han har bevidnet de hindringer
flygtninge møder, som ankommer til Europa

Du kan se en video med Peter om flygtningekrisen her:
https://www.youtube.com/watch?v=L0Z8xqfGYG8


The Syrian refugees trek through Europe

Attend a morning meeting at Borops Højskole with Peter Bouckaert, Human
Rights Watch director of emergiencies on Wednesday September 16.

Almost every Syrian I have interviewed has had a close brush with death on their journey, often involving sinking boats. Now, in Hungary, they find their path blocked again, with thousands made to sleep in the streets without any help from the Hungarian authorities

Peter Bouckaert on the Syrian refugees trek op to and through Europe.

Learn much more on Wednesday September 16th when Humanity in Action Danmark
(HIA DK) and Borups Højskole invite all to a morning meeting about the
unfolding refugee crisis in Europe. Steen Nørskov (TBC), radiohost on DR P1s
Orientering will lead the meeting.

Language: English

Time and Place: Wednesday September 16th  09.00-10.30 in the great hall at
Borups Højskole, Frederiksholms Kanal 24, 1220 København K..

Registration via facebook: https://www.facebook.com/events/733372333457609/
or @ HIA DKs National Director Magnus Harrison:
m.harrison@humanityinaction.org<mailto:m.harrison@humanityinaction.org>

About:
Peter Bouckaert is an expert in humanitarian crises, and through his job as
emergency director at the Human Rights Watch he documents human rights
abuses and works to protect civilians caught in the horrors of war. He will
be in Denmark in two days after having been in Hungary, where he faced the
struggles the refugees coming to Europe are going through.

Click here to see a video of Peter talking on the refugee crisis:
https://www.youtube.com/watch?v=L0Z8xqfGYG8

Earlier Event: September 10
Ide & Eksistens - Baggårdsbaroner
Later Event: September 17
Ide & Eksistens - Herbert Pundik