Johan Borups Højskole
Back to All Events

Generalforsamling

Så er det tid til generalforsamling i skolekredsen. Vi glæder os til at mødes omkring alt det der sker på vores højskole. Det er mandag d. 23. april 2018, kl. 19.00, i skolens store sal.
Vi synger en sang fra Højskolesangbogen, og så er dagsorden ifølge vores vedtægter følgende:


1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Forstanderens beretning
4. Godkendelse af det reviderede regnskab
5. Indkomne forslag
6. Valg til bestyrelsen og valg af suppleant
7. Valg af revisor
8. Fastsættelse af kontingent
9. Eventuelt


I forlængelse af generalforsamlingen udnævner vi vores nye folkeprofessor. Det bliver den kendte forfatter og menneskerettighedsaktivist Anne Lise Marstrand-Jørgensen, som afløser Adam Holm.
Skolens elever optræder, og vi får lidt godt at spise fra køkkenet.
Vi glæder os til generalforsamlingen!

Mange gode hilsner
Johan Borups Højskole, René Bach, Bestyrelsesformand, Moqi Trolin, Næstformand,
Bjørn Bredal, Forstander

Earlier Event: April 20
BE-TON