Johan Borups Højskole

 FORFATTER

Vores forfatterlinje tilbyder dig unikke rammer for inspiration og fordybelse i at skrive både poesi og prosa.

Undervisningen består af en vekselvirkning mellem en lang række lærerstyrede projekter og dine egne projekter. Det er i færdiggørelsen af konkrete projekter, at du får afprøvet dig selv, får skærpet dit sprog og virkemidler, og i sidste ende finder din egen stemme. Forfatter Kristina Stoltz er leder af Forfatterlinjen og står for den daglige undervisning. Derudover kommer der en række spændende gæsteforfattere og laver workshopforløb og masterclasses.

Al kunst handler om eksistens, hvad det vil sige at være menneske. Dette er et uudtømmeligt emne, der kan angribes fra alle tænkelige vinkler i alle kunstner­iske former. Man skal derfor ikke se kreativ skrivning som en isoleret kunstart, men nærmere som en udtryksform beslægtet med andre kunstarter. Malerens værktøj er pensel og lærred, danserens er kroppen. For forfatteren er det sproget.

På Johan Borups Forfatterlinje trækker vi også anden kunst ind i undervisningen. For eksem­pel kan maleriet indgå, når vi taler om komposition eller et stykke musik, når vi taler om rytme og timing. Sanse- og fysiske øvelser bliver ligeledes en del af forlø­bet, da det er afgørende at have kontakt til kroppen, når man skriver. Men først og fremmest er det litteraturen, vi tager udgangspunkt i.

Hvis man vil blive god til at skrive, må man blive god til at læse. Verdenslitteraturen bugner af geniale formek­sperimenter og fortællekunst, som vi kan lære af, skrive os op imod og gå i dialog med. Litteraturen kan være et erkendelsesværktøj (både når man læser den, og når man skriver den), en sanseoplevelse, den rene underholdning, men i høj grad er litteraturen også en lang samtale, som går på tværs af tider, køn og nationaliteter – en samtale som alle og enhver kan indskrive sig i.

På Forfatterlinjen skal du lære at sætte ord på, hvad en tekst handler om, hvilken genre vi har med at gøre, og hvilke virkemidler forfatteren har benyttet sig af. Denne øvelse gælder til dels når vi læser færdige værker, men først og fremmest, når vi på holdet laver skriveøvelser og skal læse hinandens tekster. Vi kalder øvelsen ’tekstlæsning’, og den går i al sin enkelthed ud på at blive bedre til at analysere og fortolke den tekst, vi sidder med foran os: Hvordan forstår du din holdkammerats tekst? Hvad står der egentlig? Hvilke forslag har du til, hvordan vedkommende kan arbejde videre med teksten?

Kreativ skrivning er en øvelse i at sanse og læse den verden, vi er en del af. Hvordan sætter man ord på de ting, vi er omgivet af? Hvordan beskriver du den kop, der står på bordet foran dig med et levende og vedkom­mende sprog, så det bliver interessant for andre at læse? Intet er for banalt eller kedeligt til at bliver beskrevet – det handler udelukkende om, hvor præcist, du formår at bruge sproget. Vi kommer til at tale om form, stil, fortællerpositioner og billedsprog. Hvornår er en tekst et digt? Hvad er en metafor? Hvad er forskellen på kortprosa og en novelle?

 

DU KAN GÅ PÅ FORFATTERLINJEN ET HALVT ELLER ET HELT ÅR

HALVÅRLIGT FORLØB

I det første halve år arbejder vi med forskellige forløb af kortere og længere varighed, hvor vi bl.a. laver forskellige skriveøvelser og bruger en del tid på ’tekstlæsning’.

Vi kommer også til at arbejde med fremførelse, altså det at stille sig op og læse sin tekst højt for andre.

HELÅRLIGT FORLØB

Som beskrevet ovenfor arbejder vi i det første halve år med en række mindre skriveøvelser og ’tekstlæsninger’, der hurtigt vil forbedre dine evner til at afkode en tekst for dens virkemidler, fortællerposition, billedsprog, mv.

Dette giver dig en enorm frihed i din egen skrift, samt et overskud til at tage chancer og til at lave formeksperimenter.

I denne anden halvdel bevæger vi os derfor ud i et længere forløb, hvor du over flere uger eller måske måneder arbejder på én lang tekst eller på en samling af tekster.

Der bliver mulighed for at få tilknyttet en fast mentor. Dette betyder, at du kan vælge en af de forfattere (gæstelærere), som du mødte på den første halvdel af kurset, som sparringspartner, mens du arbejder på din første længere tekst. Derudover vil det være en fast bestanddel af undervisningen, at din tekst vil undergå ’tekstlæsninger’ af Kristina og af de andre elever.

Vi afslutter dit år på Forfatterlinjen med en udgivelse af din sidste lange tekst/samling af tekster, enten i en samlet antologi eller som en række selvstændige små udgivelser. Vi holder også et stort oplæsningsarrangement, hvor du og dine holdkammerater læser jeres tekster højt for skolens andre elever, lærere og folk udefra.

FORLØBETS STRUKTUR

Linjen udbydes i både halvårlige og helårlige forløb – med hensyntagen til den enkelte elevs personlige proces, forløb og udviklinger. De første fire uger på Forfatterlinjen består af et fælles introforløb med Journalistlinjen. Her bliver der bl.a. fokuseret på ”det fælles gods”, dvs. der hvor skønlitteraturen og journalistikken mødes. Dette kan bestå af arbejde med Johan Borups egen avis BORÅB, podcast-workshops, essayskrivning, litterær journalistik mv. Efter de fire ugers introforløb følger hhv. 16 uger (høst) og 20 uger (vår), hvor der på en normal hverdagsuge vil være 2 ½ dag med linjefagstimer og én dag med fællesundervisning med journalisterne.

 

stolz-kristina_-foto-2-robin-skjoldborg.jpg

UNDERVISERE

Du kommer til at møde en masse spændende gæsteundervisere og foredragsholdere. Den daglige undervisning står Kristina Stoltz for.

KRISTINA STOLTZ

Forfatter Kristina Stoltz er leder af Johan Borups Forfatterlinje Hun debuterede i 2000 med digtsamlingen ’Seriemordere og andre selvlysende blomsterkranse’. Siden har hun udgivet digte, romaner, fortællinger og børnebøger.

Hun har studeret litteraturvidenskab og teologi på Københavns Universitet, og er moderne danser fra Skolen for Moderne Dans i København og Danshögskolan i Stockholm.

Kristina trækker i høj grad på sin fortid som danser, når hun skriver. Hun mener, at rytme, timing og rum-forståelse er lige så vigtige elementer for den gode tekst, som det er for koreografen og danseren. Men hun bruger også den visuelle kunst (maleri, fotografi, installationskunst, arkitektur etc.), musikken, film og teater som inspiration.

Og så mener Kristina, at noget af det mest afgørende for at blive en god forfatter, er at blive en god læser. Hun er selv en flittig læser, og synes selv, at hun har en bred litterær smag. Hun elsker forfattere som Virginia Woolf, Djuna Barnes, D.H. Lawrence, Henrik Pontoppidan, Kirsten Thorup, Inger Christensen, Ernest Hemingway, William Faulkner, Agota Kristof, Sylvia Plath, Ursula Andkjær Olsen, Joseph Conrad, og hun kunne blive ved og ved. Hun mener også, at man må interessere sig for verden – det skader for eksempel ikke at læse avisen. Kristina skriver selv til Politiken og til Klassekampen i Norge.   


Gæsteundervisere efterår 2018

 

 

TIDLIGERE GÆSTEFORFATTERE