Johan Borups Højskole

JOURNALIST

DU HAR MULIGHED FOR AT FØLGE JOURNALISTLINJEN I ET HALV- ELLER HELÅRLIGT FORLØB

På journalistlinjen betragter vi journalistik ud fra den bredest mulige definition. Det er både en proces og et produkt. Det er håndværk, og det er kunst. Det er samfundsforhold, samfundsanalyse og samfundskritik – og det er konstruktivt, aktivistisk og horisontudvidende. Og så drejer det sig i høj grad om, hvordan de forskellige interesser i det omgivende samfund spiller sammen – og både med og mod hinanden.

Vi vil udforske alle afkroge af journalistikkens væsen – og alle journalistikkens udtryksformer fra det skrevne over det auditive til det visuelle. Vi vil arbejde med forskellige forløb, der dels vil tage udgangspunkt i det praktiske håndværk, dels i mediernes placering og ageren vis-a-vis deres samfund.

Vi vil gå helt hen til kanten af journalistikken – dér, hvor den bliver til fake news, og dér, hvor den støder på andre og mere litterære genrer.

Vi vil bl.a. beskæftige os med reportagen, portrættet, dokumentarismen, nyhedsjournalistikken, de etiske overvejelser og det journalistiske manifest.   

Du vil i løbet af enten et halvt eller helt år få et 360 graders perspektiv på det journalistiske håndværk med masser af praktiske øvelser, samt på mediernes vilkår – udfordringer, muligheder og perspektiver – historisk set og i vores samtid.

Det vil være muligt at trække på undervisernes ekspertise og erfaring i forbindelse med ansøgninger til videregående uddannelser i form af rådgivning og sparring. Så hvis du vil søge ind på et journaliststudium, får du ikke en bedre forberedelse.

BORÅB, morgensamlinger og andre præsentationer

Hos journalistiklinjen bor højskolens eget magasin – en legeplads, et laboratorium og et værksted for linjens elever. Det hedder BORÅB og vil udkomme regelmæssigt og tage afsæt i de forskellige forløb, der bliver gennemført i løbet af undervisningen.

Der vil også blive mulighed for at afvikle morgensamlinger, hvor journalistiske produkter og processer kan præsenteres, ligesom der vil blive udgivet en antologi hvert halve år med forskellige tekster af både litterær og journalistisk karakter. Der vil også blive skelet til muligheder for at udkomme/udgive i medier udenfor skolen.

Ud af huset med jer – ind i huset med kapaciteterne

Linjen vil indeholde ture ud af huset til DR Byen, Borgen, Københavns Rådhus, store og små mediehuse, journalistiske ildsjæle, forfattere m.fl.

Kapaciteter vil komme ind og fortælle om deres liv og virke. Vi vil bruge tid i vores biograf på de mange fantastiske programmer og film, der lavet om – og med – journalistik. 

Forløbets struktur

Linjen udbydes i både halvårlige og helårlige forløb – med hensyntagen til den enkelte elevs personlige proces, forløb og udviklinger.

De første fire uger på Journalistlinjen består af et fælles introforløb med Forfatterlinjen. Her bliver der bl.a. fokuseret på ”det fælles gods”, dvs. der hvor skønlitteraturen og journalistikken mødes. Dette vil fx bestå af arbejde med Johan Borups avis BORÅB, podcastworkshops, essayskrivning, litterær journalistik mv.

Efter de fire ugers introforløb følger hhv. 16 uger (høst) og 20 uger (vår), hvor der på en normal hverdagsuge vil være 2 ½ dag med linjefagstimer og én dag med fællesundervisning for de to linjer.

Intro og fællesundervisning

De første fire uger består af et introforløb sammen med forfatterlinjen, hvor vi arbejder med det ”fælles gods”, dvs. der hvor skønlitteraturen og journalistikken mødes. Vi skal bl.a. beskæftige os med Johan Borups avis BORÅB, podcastworkshops, essayskrivning, litterær journalistik og meget mere.

Efter de første fire ugers introforløb kommer du til at bruge det meste af tiden på dit hovedfag. Én dag om ugen vil de to linjer stadig samles til fællesundervisning i krydsfeltet mellem journalistik og skønlitteratur.

 

UNDERVISERE

Simon Kratholm Ankjærgaard:

Simon-farve-1.jpg

Simon er journalist, forfatter, moderator og historiker med over 25 års erfaring indenfor journalistikken – i flere forskellige funktioner og på flere forskellige medier. Han har undervist i journalistik på Johan Borups Højskole siden august 2015. Han arbejder som freelancejournalist ved siden af undervisningen og har skrevet tre bøger.

 

 

 

 

 

 

TIDLIGERE GÆSTELÆRERE:


Du får masser af praktisk træning, for linjen er redaktion for skolens avis ’BORÅB’.

MØD EMMA FRA JOURNALISTIK - VÅR 2017