Johan Borups Højskole

Journalistik og forfatter

ÉN LINJE, TO SPOR

På Journalistik og Forfatter kommer du til at stifte bekendtskab med en bred vifte af både journalistiske og skønlitterære genrer.

Spændende journalistik er ofte fortællende. Spændende litteratur er ofte journalistisk. På denne linje arbejder vi kreativt med journalistikken og litteraturen, og vi boltrer os i de genrer, der slår bro fra det ene til det andet. Du kommer til at skrive essays, klummer, kronikker og kommentarer, og du bliver trænet i at skrive skønlitterært – men du stifter også bekendtskab med de klassiske journalistiske dyder: at gå efter nyhed og konflikt in all fairness.  Og så kommer du til at møde nogle af Danmarks bedste forfattere og journalister samt ikke mindst: alle tænkelige krydsninger af de to racer!

Hovedfag på Journalist- eller Forfatterlinjen

Du vælger enten hovedfag på:

De første fire uger består af et fælles introforløb, hvor vi arbejder med det ”fælles gods”, dvs. der hvor skønlitteraturen og journalistikken mødes. Vi skal bl.a. beskæftige os med Johan Borups avis BORÅB, podcastworkshops, essayskrivning, litterær journalistik og meget mere.

Efter de første fire ugers introforløb kommer du til at bruge det meste af tiden på dit hovedfag. Én dag om ugen vil de to linjer stadig samles til fællesundervisning i krydsfeltet mellem journalistik og skønlitteratur.

Forløbets struktur

Linjen udbydes i både halvårlige og helårlige forløb – med hensyntagen til den enkelte elevs personlige proces, forløb og udviklinger.

Efter de fire ugers introforløb følger hhv. 16 uger (høst) og 20 uger (vår), hvor der på en normal hverdagsuge vil være 2 ½ dag med linjefagstimer og én dag med fællesundervisning for de to linjer.


Du får masser af praktisk træning, for linjen er redaktion for skolens avis ’BORÅB’.

MØD EMMA FRA JOURNALISTIK & KREATIV SKRIVNING - VÅR 2017