Det nye teater-lærer-team på Borups Højskole introducerer eleverne for tre forskellige indgangsvinkler til skuespillerens arbejde. Undervisningen på Teater-linjen er derfor dette efterårssemester  delt op i tre moduler, der understøtter og bygger videre på hinanden – de sidste to moduler afsluttes med en visning. Første forløb er "Den skabende skuespiller" ved Piet Gitz-Johansen, dernæst "Den fysiske skuespiller" ved Lærke Schjærff Engelbrecht, og semestret afsluttes med "Karakter- og dialogarbejde" ved Ida Cæcilie Rasmussen.

Lærke Schjærff Engelbrecht siger om den fysiske skuespiller: "Det fysiodramatiske arbejde er for mig at se et kerneområde indenfor scenekunst. Jeg har en stærk kropslig tilgang til skuespilfaget, og min undervisning er derfor forankret i fysiodramatiske øvelser. Øvelserne er med til at skærpe nærvær, koncentration, koordination, samarbejde, kropslig styrke, udholdenhed og lydhørhed. Jeg arbejder parallet både med gruppe‐, par‐ og soloøvelser, og guider igennem kropsimprovisatoriske opgaver, der styrker kreativitet, tilstedeværelse og opmærksomhed i rum. Jeg ønsker med min undervisning at oparbejde en øget parathed og bevægelighed, såvel fysisk som mentalt, og at styrke elevernes forudsætninger for at udtrykke sig."

Posted
AuthorJeppe Lønow