Johan Borups Højskole

STØTTEMULIGHEDER

PITSTOP ORDNING – Studiepause
Er du midt i et studie og føler du er kørt træt, overvejer at skifte studie eller trænger til at få batterierne ladet godt og grundigt op, så er Pitstop-ordningen en oplagt mulighed for dig! Her har du mulighed for et ophold på Johan Borups Højskole til reduceret pris. Pitstop gives kun til ophold på minimum 12 uger. 

Du kan også læse mere her

Kontakt os hvis du er interesseret i at høre mere om skolen og om denne ordning.

 

STØTTE TIL UNGE UDEN AFSLUTTET UNGDOMSUDDANNELSE
Der findes en særlig støtte til unge mellem 17 1/2 og 25 år uden ungdomsuddannelse, der gerne vil på højskole. Kontakt os på borups@borups.dk for mere information og en prisudregning.

 

MENTORORDNING
Unge mellem 17 1/2 og 25 år uden en ungdomsuddannelse med behov for ekstra støtte for at kunne gennemføre en kompetencegivende ungdomsuddannelse har mulighed for at få tilknyttet en fast mentor, som tager hånd om den unge og fungerer som personlig vejleder og sparringspartner. Dertil knytter sig desuden et tilskud til højskoleopholdet, der kan medvirke til nedsat egenbetaling. For at blive mentorelev skal du kontakte dit lokale UU-center og sammen med din UU-vejleder udfylde en uddannelsesplan, som skal sendes til højskole.

 

KOMMUNESTØTTE
Nogle kommuner yder støtte til højskoleophold. Beløbets størrelse varierer fra kommune til kommune. Hør nærmere hos din kommune.

 

SUPPLERENDE KOMMUNESTØTTE
Nogle kommuner yder særlig støtte til unge arbejdsløse eller til unge, som efter en konkret vurdering står i fare for at blive arbejdsløse. Støtten ydes til dækning af ekskursioner, særlige undervisningsudgifter samt transportudgifter.

 

LEDIGE DAGPENGEMODTAGERE UNDER 25 ÅR
Ledige under 25 år kan få 50 procent af dagpengesatsen under et højskoleophold. Det skal afvikles inden for det første halve år af ledighedsperioden. Du må dog ikke selv have sagt dit job op. Hør nærmere hos dit lokale jobcenter.

 

LEDIGE MODTAGERE AF KONTANTHJÆLP/STARTHJÆLP
Kontanthjælpsmodtagere kan eventuelt komme på højskole som led i en handlings- eller aktiveringsplan. Hør nærmere hos din kommune.

 

SYGEDAGPENGE UNDER HØJSKOLEOPHOLD
Retten til sygedagpenge bevares under et højskoleophold, hvis opholdet kan forenes med sygdommen og ikke hindrer evt. behandling.

 

NYANKOMNE FLYGTNINGE OG FAMILIESAMMENFØRTE INDVANDRERE
Nyankomne flygtninge og familiesammenførte indvandrere, som er omfattet af mulighederne for et introduktionsprogram, har mulighed for at søge om et højskoleophold som en del af deres individuelle kontrakt med kommunen. Kontakt kommunen og læs mere her: http://www.ffd.dk/flygtning 

 

SYDSLESVIG OG SØNDERJYLLAND
Elever med bopæl i Sydslesvig kan søge støtte hos Dansk Skoleforening for Sydslesvig. Elever fra Sønderjylland kan søge støtte hos Sønderjysk Skoleforening, hvis man er medlem.

 

NORDISKE ELEVER

NORDISK STIPENDIE
Elever fra Sverige, Norge, Færøerne, Grønland, Island og Finland, har mulighed for at søge om støtte til nedsættelse af egenbetalingen ved ophold på minimum 12 uger. Borups Højskole foretager en individuel vurdering af ansøgninger. Kontakt borups@borups.dk hvis du er interesseret i at søge støtten.  

NORSKE elever kan søge stipendium og lån til skolepenge ved ophold af mindst tre måneders varighed gennem: Statens Lånekasse for utdanning: www.lanekassen.no tlf.+47 22 72 67 00

Information til den norske lånekasse:
Ugepris efteråret 2017 = 1.200 DKK
Heraf betaling for undervisning (skolepenge) = 950 DKK
Ugepris foråret 2018 = 1.300 DKK
Heraf betaling for undervisning (skolepenge) = 1050 DKK

Studieturen er obligatorisk på hvert semester, med undervisning hele ugen. Prisen for studieturen er således en del af skolepengene og udgør = 5000 DKK

FÆRØSKE elever kan søge rejsestipendium til minimum ét studieår fra Studulsstovnurin, Tórshavn: www.studul.fo tlf.+298 356 800

GRØNLANDSKE elever skal kontakte den lokale fritidsinspektør/hjemmestyret.

ISLANDSKE elever kan søge støtte hos: Foreningen Norden, Kbh. Ø. tlf. +45 33 42 63 25. Derudover er det muligt at søge Nordplus legat via Nordisk informationskontor. www.akmennt.is/nu

FINSKE elever kan søge støtte gennem Statens Studiestøttecentral i Finland og stipendium gennem Pohjola-Norden tlf. +358 9 4542 080.

 

Støttemulighederne ændrer sig løbende. Informationerne på denne side kan derfor mangle de seneste ændringer. Kontakt gerne skolen på borups@borups.dk så hjælper vi gerne med at gennemgå mulighederne.