Valgfag & FÆLLESFAG

Udover dit linjefag, som du har mandag, tirsdag og fredag - er der valgfag og fællesfag, onsdag og torsdag.
 

ONSDAGS VALGFAG

My Own Boss
Sammenspil
Sport
Skriveværksted
Tegning


Onsdags valgfaget skifter halvvejs i semesteret til:  

My Own Boss
Vocal Performance
Sport
Skriveværksted
Tegning


ONSDAGS FÆLLESFAG

MODERNE TIDER

"… for Herrer og Damer, som ønsker at finde sig til rette i den moderne verden.”

Moderne tider er et fælles kunst og kulturhistorisk fag for alle skolens elever, med relevans for samtlige skolens kreative fag. Faget fremstiller moderne europæisk kulturhistorie fra år 1900 til i dag med særlig vægt på demokratisk udvikling og samspillet mellem kunstarter og samfundsformer. Faget er struktureret både tematisk og kronologisk. Kronologisk efter tiår og epoker (’la belle epoque’ omkring 1900 / De brølende 20’ere etc. Etc.). Tematisk efter de fem sanser, hvordan smagte og lød mellemkrigstiden, hvordan så den ud, hvad blev der tænkt, talt, malet etc.  


TORSDAGS VALGFAG

KOR
UGENS TEMA


TORSDAGS FÆLLESFAG

IDÈ & EXISTENS

Et fag der giver perspektiv og sprog på livets store udfordringer: Tro, tvivl, engagement, sorg, kærlighed, identitet, politisk stillingtagen etc.  

Ofte er der gæster udefra, som i kraft af deres personlige historie går i dialog med eleverne. Faget kan også have en helt enkel ’sokratisk’ form, hvor elever og lærere sidder i en stor rundkreds og samtaler om f.eks. ’at træffe et valg’ (med afsæt i tekst af Jean-Paul Sartre), om ’nordiske kulturforskelle’ eller om kvindefrigørelse.