Johan Borups Højskole

Værdigrundlag

Se det fulde værdigrundlaget/visionspapiret HER (pdf).

 

Det vi drømmer om at opnå

VISION

En progressiv storbyhøjskole i dialog med København, Norden og Verden

 >   at være et førende ud- og dannelsessted for unge fra hele Norden

>   at fremme den interkulturelle forståelse med særligt fokus på det nordiske

>   at være i førerfeltet af nordiske højskoler fagligt og pædagogisk

>   at være i flow med det bedste i tidens strømninger inden for kunst, kultur og  kreativitet, med respekt for højskoletankens kerneværdier om menneskelig        udvikling og almen dannelse

>   at være indgang/portal til det københavnske uddannelses- og kulturliv

>   at være en engageret aktør i den københavnske offentlighed

 Det vi kan gøre nu for at opnå vores vision

MISSION

At rekruttere elever bredt fra hele Norden

At være ramme om og aktiv medspiller i mødet med elever med forskellig national og kulturel baggrund.

At fastholde og videreudvikle et engageret og professionelt lærerteam, der til stadighed holder sig fagligt og pædagogisk opdateret

At opbygge og vedligeholde netværk og samarbejdsrelationer i København og Norden

At synliggøre skolen i det københavnske kulturliv

At opbygge og vedligeholde en kvalificeret skolekreds, som fundament for en professionel, visionær og indsigtsfuld bestyrelse

 


hvem vi er og den måde vi behandler hinanden

VORES VÆRDIER

 

KRAV

At stille krav til et andet menneske er at tage dette menneske alvorligt.

Vi stiller krav til vores elever om: åbenhed, engagement, nærvær og tilstedeværelse.
Eleverne har krav på: højt fagligt niveau, professionalisme, entusiasme, optimale rammer og strukturer.

  

RESPEKT

At respektere et andet menneske er en forudsætning for en ligeværdig dialog i en demokratisk kultur.

Vi respekterer vores elever ved: at tage udgangspunkt i den enkeltes forudsætninger og formåen, og i elevholdets forskellighed.
Eleverne respekterer os ved: at respektere vores faglige kompetencer og vores ønske om at udvikle dem på et menneskeligt plan.

 

Ansvar

At tage ansvar er et grundelement i udviklingen som individ og som samfundsborger.

Vi tager ansvar for: et relevant indhold i en optimal ramme omkring den enkelte elevs faglige og personlige udvikling og dannelse som en ansvarlig og aktiv medborger. 
Eleverne tager ansvar for: egen læring og dannelse og for aktiv deltagelse i et forpligtende fællesskab.

 
Vi har udarbejdet et nyt værdigrundlag for Johan Borups Højskole København, og haft det til høring på generalforsamlingen i skolekredsen i 2014. Vi forventer det vedtaget på generalforsamlingen i 2015. Se det fulde værdigrundlaget/visionspapiret HER (pdf).